Thứ năm, ngày 25 tháng 07 năm 2024
Cập nhật lúc: 25/11/2021

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Ngày sinh

Trình độ

Chính trị

Chức vụ

1

VÕ THỊ NGỌC ANH

0942.484.373

10/07/1984

ĐH

Trung cấp

Tài chính - kế toán

2

Y LƯƠNG AYUN

0339.673.758

10/07/1985

ĐH

Trung cấp

Phó Bí thư đoàn xã

3

Y MƠL AYUN

0359.436.605

07/06/1983

ĐH

Trung cấp

Chỉ huy trưởng QS xã

4

TRẦN TRỌNG BẮC

0983.521.347

11/04/1974

ĐH

Trung cấp

Phó bí thư Đảng uỷ xã

5

NGUYỄN VĂN BIÊN

0945.987.987

18/06/1977

ĐH

Trung cấp

Phó chủ tịch UBND xã

6

PHAN ĐÍNH

0903.515.011

10/9/1967

ĐH

Trung cấp

Bí thư Đảng uỷ xã

7

Y SAMEUL BYĂ

0944.522.329

27/05/1974

ĐH

Trung cấp

Phó Chủ tịch HĐND xã

8

TẠ VĂN CHÂM

0983.659.277

23/02/1973

ĐH

Trung cấp

Phó Chủ tịch UBND xã

9

TẠ ĐÌNH CHIẾN

0977.965.643

23/10/1982

ĐH

Sơ cấp

Văn hóa - xã hội

10

NÔNG VĂN DƯƠNG

0383.225.481

14/01/1973

-

-

Đài truyền thanh

11

BÙI KHÁNH HOÀN

0974.631.234

02/05/1982

ĐH

-

Địa chính-xây dựng

12

ĐẶNG NGỌC HỢP

0965.94.47.47

24/10/1987

ĐH

Sơ cấp

CB tổ chức

13

NGUYỄN QUANG HUY

 

16/06/1996

TC

Trung cấp

Phó CHTQS xã

14

         

Văn phòng - Thống kê

15

ĐẶNG NGỌC HỢP

0965.944.747

1986

ĐH

Trung cấp

Cán bộ tuyên giáo

16

NGUYỄN PHỤNG MINH

0943.057.174

14/12/1965

ĐH

Trung cấp

Chủ tịch UBND xã

17

Y TRUYÊN MLÔ

0971.123.955

23/07/1979

TC

Trung cấp

Phó CHTQS xã

18

H CHIM NIÊ

0386.997.695

28/04/1989

TC

-

CB QL NVH

19

H SINH NIÊ

0986.277.367

25/12/1981

TC

Trung cấp

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ

20

Y BRIK NIÊ

0395.18.0647

16/12/1979

TC

Trung cấp

Tư pháp - hộ tịch

21

Y LỢI NIÊ

0975.307.029

20/02/1979

-

CB Khuyến nông

22

Y NGẮK NIÊ

0357.508.364

11/06/1983

ĐH

Trung cấp

Chủ tịch Hội Nông dân xã

23

Y NIU NIÊ

0942.296.952

10/04/1987

ĐH

-

CB GTTL

24

NGUYỄN THỊ THÚY SINH

0983.891.789

24/08/1983

ĐH

Trung cấp

Văn phòng HĐND - UBND xã

25

HÀ THỊ LUYẾN

0849.992.142

10/09/1987

ĐH

-

PCT Hội Nông dân xã

26

H MAĐALA NIÊ

0333.834.378

1993

ĐH

-

Bí thư Đoàn Thanh niên xã

27

TRẦN VĂN TẤN

0914.216.261

24/04/1989

ĐH

Trung cấp

Phó công an xã

28

PHAN THỊ THANH

082.603.7979

07/06/1977

ĐH

-

Tư pháp - hộ tịch

29

LƯƠNG CÔNG THÀNH

0989.472.233

05/10/1977

ĐH

Trung cấp

Trưởng Công an

30

TRẦN TRỌNG THẢO

034.390.8634

20/02/1994

TC

-

Công an xã

31

HỒ THỊ HOÀI THẮNG

0987.659.993

03/11/1982

ĐH

-

Văn thư - thủ quỹ

32

TRẦN VĂN TẤN

 

 

ĐH

Trung cấp

Phó Công an xã

33

NGUYỄN THỊ NHÀN

 

 

 

 

Phó Công an xã

34

ĐỖ THỊ THƠM

0987.828.202

10/03/1973

ĐH

Trung cấp

CT HLH Phụ nữ xã

35

LUÂN THỊ THỜI

0378.949.948

17/06/1986

ĐH

-

Văn phòng Đảng ủy xã

36

           

37

NGUYỄN THANH THỨC

0973.541.155

29/08/1986

ĐH

Sơ cấp

Địa chính- nông nghiệp

38

NGUYỄN HOÀNG THÂN

-

 

-

Trung cấp

CT HCCB xã

39

NGUYỄN CHÍ TRUNG

0985.645.039

29/02/1972

ĐH

Trung cấp

Văn hóa - xã hội

40

LÊ THANH TUẤN

0984.306.399

15/10/1978

THCN

-

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

41

NGUYỄN THỊ NHÀN

 

 

 

 

Phó công an xã

42

 NGUYỄN THỊ VÂN

0975.188.410

14/09/1989

ĐH

Trung cấp

PCT UBMTTQVN  

43

HOÀNG VIỆT

0987.501.846

04/07/1965

ĐH

Trung cấp

CT UBMTTQVN

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang