Thứ năm, ngày 25 tháng 07 năm 2024
Cập nhật lúc: 27/03/2024

 

Căn cứ Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Căn cứ Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung Ương đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng Chính sách xã hội.

Căn cứ công văn số 940-CV/TU ngày 27/07/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/06/2021 của Ban bí thư Trung ương Đảng.

Căn cứ Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về “ xây dựng Nông thôn mới nâng cao” giai đoạn 2022 – 2025.

nhcs pn 1

NHCSXH huyện giải ngân cho hộ vay mới 

Để tập trung xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã đúng theo tinh thần mà nghị quyết đảng ủy đã đề ra, đặc biệt là các Buôn đồng bào DTTS, rất cần có sự quan tâm hơn nữa của Đảng và Chính quyền để triển khai các chương tình trọng điểm như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao; Chương trình tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác giải ngân cho hộ vay xây mới các công trình NSVSMT từ nguồn vốn NHCSXH huyện luôn được Hội quan tâm. Hội đã triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của NHCSXH về việc khảo sát các hộ có nhu cầu vay để xây mới các công trình NSVSMT để họp tổ bình xét và làm hồ sơ giải ngân cho hộ vay kịp thời.

nhcs pn 2

Hộ vay xây dựng công trình NSVSMT từ nguồn vốn vay NHCSXH 

Đến nay,  nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại xã đạt 12,3 tỷ  đồng, Trong đó nguồn vốn NSVSMT là 2,7 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn đã đáp ứng như cầu vay vốn của hộ vay về NSVSMT trên địa bàn. Nhờ đó, công tác thực hiện Nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã EaYông luôn đạt theo kế hoạch đề ra. Hiện nay, các thôn buôn đang tiếp tục rà soát để đăng ký xây dựng các mô hình mà Đảng ủy đã triển khai và phấn đấu đến cuối năm 2025 xã đạt  Nông thôn mới nâng cao như Nghị quyết đề ra. 

Trong thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục phối hợp với NHCSXH Huyện, tổ TK&VV thôn, buôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các hộ muốn xây dựng công trình NSVSMT mới đủ điều kiện vay làm hồ sơ để được NHCSXH Huyện giải ngân, nhằm đáp ứng một phần vào việc thực hiện Nghị quyết xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao mà Đảng ủy Ea Yông đã đề ra.

                                         Tin và ảnh: Hội LHPN xã Ea Yông

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang