Thứ năm, ngày 25 tháng 07 năm 2024
Cập nhật lúc: 28/10/2021
  1. NÔNG NGHIỆP

Ngành nghề truyền thống, cụ thể như sau:

- Tổng diện tích đất gieo trồng 2380ha

- Trong đó trồng các loại cây sau:

 

TT

TÊN CÁC LOẠI CÂY TRỒNG

SỐ LƯỢNG/

SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM

SỐ HỘ ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÀY

GHI CHÚ

(MÔ TẢ THÊM NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN)

1

Cây cà phê

2.235 ha, sản lượng đạt 4.918 tấn/năm

Khoảng 3.250 hộ

Đây là cây trồng chủ lực của địa phương, song do vườn cây đã già cổi nên năng suất giảm qua từng năm và giá đầu ra không ổn định

2

Cây lúa nước

512,7 ha, sản lượng đạt 3.844 tấn/năm

Khoảng 580 hộ

Sản suất chủ yếu nhỏ lẻ và mang tính tự cung tự cấp, phục vụ gia đình là chính, sản xuất còn khó khăn do thiếu nguồn nước tưới

3

Cây tiêu

85 ha (quy ra DT tập trung)

Sản lượng đạt  187 tấn/năm

Khoảng 540 hộ

Chủ  yếu là trồng xen vào vườn cà phê song củng cho thu nhập tương đối cao, diện tích tăng qua từng năm

4

Cây ăn quả và công nghiệp khác

1.498,5 ha/sản lượng đạt 19.496 tấn/năm

Khoảng 3.580 hộ

Chủ yếu cây sầu riêng và cây bơ, đây là loại cây trồng có quy mô lớn cho giá trị kinh tế cao, đưa lại nguồn thu lớn nhất trong các loại cây trồng  hiện nay

5

Cây hàng năm khác

151,6 ha/ sản lượng hàng năm đạt 498,2 tấn

Khoảng 1.158 hộ

Các loại cây trồng như ngô, đậu các loại chủ yếu được tận dụng trồng xen trên một số diện tích cải tạo, nên năng suất thấp

- Hình ảnh, phim tư liệu (nếu có)

- Chăn nuôi:

TT

TÊN CÁC LOẠI VẬT NUÔI

SỐ LƯỢNG/

SẢN LƯỢNG HÀNG NĂM

SỐ HỘ ĐANG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC NÀY

GHI CHÚ

(MÔ TẢ THÊM NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN)

1

1741 con/ sản lượng bò hơi 45 tấn/năm

355 hộ

Đàn bò chủ yếu ở các buôn đồng bào dân tộc,  chủ yếu là giống truyền thống của đồng bào dân tộc, hiệu quả thấp

2

Lợn

6.157 con/ sản lượng 339 tấn

995 hộ

Trên địa bàn có 02 cơ sở chăn nuôi tập trung, số còn lại chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ gioa đình

3

376 con/ sản lượng đạt 2 tấn

25

Do giá cao nên người dân  tập trung chăn nuôi nhiều

4

Gia cầm

280500 con/ sản lượng đạt 196 tấn

2.950

Trên địa bàn có 4 cơ sở chăn nuôi gia công số lượng lớn

 

+ Có trang trại lớn không? (nếu có cho biết rõ tên, giới thiệu chung về trang trại, địa chỉ, điện thoại…)

Trên địa bàn xã có 4 trang trại chăn nuôi trồng  trọt tại thôn : Trang trại nuôi heo của quy mô trên 100 con heo nái và 1000 con heo thịt và 3 trang trại chăn nuôi tổng hợp kết hợp áp mái điện năng lượng mặt trời

  1. CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Giới thiệu các Công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn (nếu có)

Hiện nay trên địa bàn xã có 55 cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ với 175 lao động, chủ  yếu là sản xuất sản phẩm kim loại, đồ gỗ, sản phẩm kính nhôm, lắp đặt đá hoa cương

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang